Televizyon İzleme Alışkanlıkları Araştırması

Televizyon İzleme Alışkanlıkları Araştırması
  • 0
  • 596
  • 24 Mayıs 2019
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • +
  • -

Televizyon İzleme Alışkanlıkları Araştırması

Televizyon, olumlu ve olumsuz yönleri sürekli tartışılan popüler kitle iletişim araçlarındandır. Ekonomik sistem içinde değerlendirildiğinde, odak noktasını izleyicilerin oluşturduğu, televizyon işletmelerinin ve reklamcıların kendi hedefleri doğrultusunda, izleyiciyi bilgilendirme, eğlendirme gibi faktörlerle ekran başına çektikleri ölçüde kazanç sağladıkları dev bir sektördür. Bu sektör içerisinde, izleyicilerin ne tür programlar izledikleri, televizyon izlerken ne tür doyumlar elde etkileri, hem sektör temsilcilerinin hem de diğer araştırmacıların ilgisini çeken konuların başında gelmektedir. Bu kapsamda ulusal ve uluslar arası düzeyde sıkça kullanılan model,
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımıdır.
Çalışma, bu yaklaşım çerçevesinde, izleyicilerin televizyon izleme alışkanlıklarını ve motivasyonlarını Kayseri örneğinde tespit etmektedir.  Saha araştırmasının 1017 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle yapıldığı araştırma sonuçları incelendiğinde, katılımcıların çoğunluğunun
Televizyonu günde ortalama 1-3 saat arasında, daha çok ailesi ile birlikte izlediği, en çok haber programlarını, en az cinsel içerikli programları takip ettiği görülmektedir. Televizyon izleme motivasyonları ise, dinlenme ve eğlenme, bilgilenme, yol gösterme, arkadaşlık etme/kaçış, sosyalleşme/kişiler arası fayda, bir araya gelme ve haberdar olma olmak üzere altı faktörden oluşmaktadır. Yapılan t testi, ANOVA ve MANOVA analizleri sonucunda, izleyicilerin yaşları ve cinsiyeti ile program izleme türü ve motivasyonları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir